ZICHT heeft in de loop der jaren voor veel klanten gewerkt, van zeer grote organisaties (veel overheid) tot zeer kleine eenmenszaken van hetzelfde kaliber als ZICHT zelf, de zogenaamde zzp-ers, zelfstandigen zonder personeel en van alles er tussenin.

Hieronder volgen enkele namen. De volgorde is niet chronologisch, het zijn vooral de opdrachten die van betekenis waren voor ZICHT. Soms vanwege de verdiensten, maar vaker vanwege de inhoudelijke uitdaging en bijna altijd door de mensen. Zij geven bezieling aan het woord relatie.

ABRIO, Africa Asia Desk, ASZ, Basics for Business, Bebusiness, Belastingdienst, Bestuursdienst Gemeente Amsterdam, Bloemenveiling Aalsmeer, Bureau Boelens, Bontekoe Research, Centraal Beheer, De Grote Rivieren, Diakonessenhuis Utrecht, Dienst Landelijk Gebied, DWR, Douane, E-vita, Ezelsdijk, FIOD-ECD, Fokker, Gelukkig aan de Maas, Gemeente Lelystad, Gemeente Venray, Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam, Gemeente Rotterdam, HMUH, Human Treasures, Ministerie van Binnenlandse Zaken, Minsiterie van Economische Zaken, Stichting Natuur en Milieu, PTT Post Pakketservice, Politie Rotterdam Rijnmond, Provincie Groningen, Rabobank Innovatieve Dienst, Stichting Radius, Sociale Dienst Amsterdam, TNO, TNT, TPG, UvA, VSB Zakenbank, Wijkraad Noordoost, ZICHT