Concepten

De verzamelingenleer en de formele logica
vinden hun natuurlijke bondgenoot
in het voorstellingsvermogen dat ZICHT levert.

Door middel van éénduidige en logische categorisering is het mogelijk
heel complexe gedachtensystemen overzichtelijk
en kloppend in een beeld samen te vatten

Het is op die manier gelukt
de systematiek en intentie van
het Europese Douane Wetboek
in een helder en overzichtelijke illustratie weer te geven:

(verkleinde weergave)

Het blijkt dat de mogelijkheden om abstracte noties
perfect in beeld te brengen
hun grenzen nog lang niet hebben bereikt.

Dit is pionierswerk.