Visuele dialoog

Doorvragen en doortekenen.

Zo worden de concrete standpunten
zichtbaar gemaakt

Middels een constructieve dialoog wordt de situatie,
waar de klant duidelijkheid over wil hebben, in beeld gebracht.

Dat kan echt alles zijn:

Alles wat concreet denkbaar is, is te vertalen in een zichtbaar beeld.

In samenspraak met de klant wordt gezocht
naar die weergave, dat standpunt
waarin allen zich kunnen herkennen.

Dat beeld wordt ter plekke op een whiteboard voor u geschetst.
Onmiddellijk hebben alle deelnemers hetzelfde referentiekader:
namelijk de verbeelding op het whiteboard.

Het standpunt van alle betrokkenen past zich automatisch aan:
Men verplaatst zich van een standpunt IN de situatie
naar de denkbeeldig standpunt er BUITEN.
Dat effect is bekend als 'out of the box'

Vanuit dit gezamenlijke perspectief wordt het beeld verbeterd en uitgewerkt
tot het recht doet aan de perceptie en beleving van elke deelnemer.

Omdat iedereen vanuit eigen visie en betrokkenheid
zijn perceptie ziet geïntegreerd in het totaalplaatje,
wordt opeens zichtbaar hoe de situatie
ontstaat uit de interactie van alle belanghebbenden.

Dat gezamenlijke beeld is ogenblikkelijke winst.

Meestal wordt deze schets in een aantal rondes door ZICHT uitgewerkt
tot een definitief representabel en toegankelijk eindproduct.
Zo zijn de verworven inzichten efficiënt te delen met anderen.


Meer over systeemdenken op internet (in het engels)