DirectZICHT

Visueel commentaar op forum, vergadering etc.

ZICHT becommentarieert hetgene besproken wordt in beeld.
Dit worden ter plaatse bedacht en uitgebeeld.
Een combinatie van cartoonist en sneltekenaar.

Voor het publiek en de deelnemers levert deze manier van zichtbaar not(ul)eren
houvast bij de meningsvorming
en soms verrassende nieuwe gezichtspunten.