Metaforen

Een inspirerende verbeelding als uitgangspunt

ZICHT levert een metafoor die door de klant wordt gebruikt als referentie.
Dus hier werkt het andersom.
Het beeld is het gegeven waarmee de situatie wordt gedefinieerd.

In dit voorbeeld definieert de klant zijn eigen situatie,
aan de hand van een weergave van het heden en van vijf jaar verder.
De conditie en bemanning van het eigen schip,
het veranderende klimaat, de toenemende concurrentie
en de steeds moeilijker te vangen vissen...

Alles wordt onder ogen gezien
en door beelden van de actualiteit en de toekomstverwachting te vergelijken,
ontstaat een helder beeld van de kansen en bedreigingen.