Procesoverzichten

Samenhang en overzicht.

Een eenduidig overzicht van de gang van zaken blijkt op veel plaatsen van grote waarde.
Deze verbeeldingstrajecten zijn grotere opdrachten waarbij een bedrijfsproces in beeld worden gebracht.
Vaak om nieuwe medewerkers of relaties snel te kunnen uitleggen waar het omgaat,
maar als het er eenmaal is, vooral om de interne gang van zaken te kunnen bespreken bij:

De procesoverZICHTen zijn unieke combinaties van processchema’s en illustraties.
Ze combineren de toegankelijkheid van een illustratie met de informatieve waarde van een grafiek.
Door elke abstractie te vermijden en een maximale eenvoud te combineren met een scherp omlijnde afbakening van alle relevante grootheden ontstaat een enorm helder overzicht.
Alle op zich bekende zaken komen ordelijk en herkenbaar bijeen in één afbeelding.

Tijdrovende discussies over wat nu precies op welke plaats in het proces van belang is horen voor eens en altijd tot het verleden.
En ook die dure vergaderingen over hoe de zaak precies in elkaar steekt en waar het nu echt over gaat...