De heersende beeldvorming.

De beelden die in de organisatie zelf leven zijn vaak impliciet en onbewust,
maar elk mens heeft op een of andere manier een verhaal of verbeelding in het hoofd,
die verklaart hoe wereld in elkaar zit en waar het in werkelijkheid om gaat.

Het is mogelijk om deze betekenissen op papier te krijgen.
ZICHT biedt u die mogelijkheid en organiseert op aanvraag sessies
waarbij iedereen zelf zijn eigen idee zichtbaar maakt.

In een ochtend leert men zijn eigen idee van de situatie schilderen,
niet gehinderd door gêne of gebrek aan ervaring.
De beelden die zo ontstaan illustreren de visie van de makers.
Zo wordt van en voor iedereen zichtbaar hoe men er tegen aan kijkt.
Dat levert vanzelf al veel stof tot informele uitwisseling.

(betere beelden volgen spoedig)

Met deze gegeven verbeeldingen kan nu de volgende stap worden gemaakt.
De deelnemer integrereren samen hun persoonlijke visie en bijdrage
in een gezamenlijke voorstelling van zaken.
Zo worden verrassende beelden gecreëerd,
waarin de belangrijkste waarden zoals die worden beleefd in beeld zijn gebracht.


Door een combinatie van vrije en gestructureerde uitwisseling
ontstaat op één dag veel duidelijkheid.
Met name over de heersende opvattingen en de betrokkenheid.
Een goede follow-up om alle uitingen die zijn opgeroepen
op een juiste manier in te bedden
in de organisatie en cultuur is daarom belangrijk.

Dat wat loskomt moet ook weer houvast vinden.