Wat is visie?
Een visie is een kijk op de dingen.
Dat is iets anders dan een mening.
Het gaat juist over helder en scherp waarnemen.

Daarbij helpt het als de waarnemer dit onbevooroordeeld doet,
zonder een gekleurde bril of oogkleppen.
Dat is menselijkerwijs maar beperkt haalbaar, maar het helpt om zich bewust te blijven van het onderscheid tussen waarneming en waardering.
Het niet onder ogen willen zien van ongewenste dingen of zich blindstaren op bepaalde zaken leidt tot een beperkte of verwrongen visie. En daarmee tot verkeerde beslissingen.

Door oordelen uit te stellen tot het moment waarop beslist wordt tot (re-)actie, kan alle aandacht worden ingezet voor het ontwikkelen van inzicht over de gegeven werkelijkheid.

Heldere waarnemingen die niets van de realiteit ontkennen vormen samen de voedingsbodem voor een goede visie. Door de bekende gegevens samen te zien in een overkoepelende visie ontstaan nieuwe onverwachte inzichten.

Een goede visie is ruim en vooruitziend. Het biedt een weids en duidelijk overzicht van de betreffende situatie in zijn context. Het onderscheidt de hoofd- en bijzaken en maakt de onderliggende patronen en structuren zichtbaar. Maar ook onderkent het de obstakels en beperkingen, die de ambitie om bepaalde doelen te bereiken kunnen afremmen of zelfs onmogelijk maken.

Maar de belangrijkste eigenschap van een goede visie is dat het een uitzicht verschaft op tot dat moment ongeziene mogelijkheden, een nieuw perspectief, een frisse kijk of een echte eye opener.


De visie van ZICHT

Zonder voorstellingsvermogen geen visie.
Zonder visie geen beeldvorming.

ZICHT heeft een duidelijk gearticuleerde visie
op werken, organiseren en op
hoe je je professionele ambities combineert
met wat je echt wilt.

Door zijn eigen ontwikkeling is Harry van der Velde
daar al jaren mee bezig en is hij gedwongen
er veel over te denken, te leren en te formuleren.

Het is dan ook heel prettig al dat denkwerk
te laten renderen bij anderen.