Hoe werkt ZICHT?

ZICHT probeert uw situatie te begrijpen en weer te geven volgens de ZICHTmethode
Daardoor wordt het gebeuren wordt geordend in een heel algemeen model
Naar behoefte heel globaal of heel gedetailleerd.
Dit binnen de grenzen van wat een gewoon mens kan bevatten aan beeldinformatie.
Daarin gelden de wetmatigheden van de visuele perceptie zoals die bekend zijn uit vakgebieden als grafische ontwerpen, cartografie en de beeldende kunsten.
Het is dus niets geheimzinnigs, maar gewoon vakwerk.

Tekeningen en schema’s lijken het exclusieve domein van professionals en iets wat gereserveerd is voor de media of bijzondere gelegenheden.
De hoge initiële kosten en culturele oordelen over tekenen versus schrijven vormen een drempel om profecssionele verbeelding in te zetten.Terwijl de effectiviteit even hoog wordt gewaardeerd als de uitingen ervan.

Daardoor ligt een heel terrein braak.
ZICHT is pionier op dat terrein....

Binnenkort meer hierover...