Hoe werkt ZICHT?

De ontwikkeling van duidelijkheid bestaat uit twee discrete onderdelen:

  1. Het creëren van inzicht en overzicht voor de opdrachtgever zelf
  2. De vertaling hiervan in de passende communicatievorm naar de doelgroep.

Voor het laatste, de communicatievorm, biedt ZICHT in principe het volledige spectrum van communicatieproducten en strategieën uit de reclamewereld.
De concrete keuze hangt af van het specifieke doel en de omstandigheden. De optimale vormgeving volgt meestal logischerwijze uit het inhoudelijke ontwikkelingsproces. De vorm volgt de functie.

Om die reden beperkt de offerte voor een opdracht zich gewoonlijk tot het eerste deel, de feitelijke ontwikkeling van een eenduidige en begrijpelijke weergave van het proces, zoals deze wordt beleefd door respectievelijk de klant en de medewerker. Zodra duidelijk is via welke kanalen de heldere boodschap wordt uitgedragen wordt hiervoor een kostenbegroting gemaakt.

Elk project krijgt een eigen website met wiki via zicht.com. De ontwikkeling van de opdracht is zo op de voet te volgen via internet. De mate van openheid kan variëren van volledige openbaarheid tot zeer strenge geheimhouding. Geauthoriseerde personen kunnen hun reacties op elk gewenst moment toevoegen en hebben zo een optimale invloed op de ontwikkeling tegen minimale kosten. De ontwikkeling van het voortschrijdend inzicht is door alle betrokkenen te volgen en te delen. Alle aanwezige kennis wordt zo werkenderwijs vastgelegd en verzameld op één centraal punt.

De inhoudelijke ontwikkeling bestaat uit steeds twee fasen. Elke tekensessie wordt gevolgd door een feedbackronde. De tekeningen worden (bij voorkeur via internet) becommentarieerd en aangevuld met teksten. ZICHT past hiermee de schets aan tot een nieuwe bijeenkomst nodig is. Dit worden herhaald tot er voldoende duidelijkheid is.

Het inhoudelijke werk start met een sessie waar een aantal goed geïnformeerde vertegenwoordigers van de klant de situtatie uitleggen. De tekenaar beeldt deze informatie uit op het aanwezige whiteboard. De inbreng van de deelnemers wordt al pratend en tekenend bij elkaar gebracht in één verbeelding. Deze wordt aangepast en geïntegreerd tot iedereen zich herkent in de weergave. Kijk hier voor een uitgebreidere indruk van zo'n visuele dialoog.

Het resultaat van de tekensessie wordt digitaal vastgelegd en gepubliceerd op de project site. Daar is de stand van zaken voortdurend zichtbaar. De klant kan op elk gewenst moment reageren met commentaar, feedback, aanvullingen of verbeteringen.

De wiki op de projectsite is de aangewezen plaats voor het geven van feedback. Iedereen kan zelf informatie toevoegen, corrigeren, van commentaar voorzien en op elkaar reageren tot de inhoud volgens iedereen juist en acceptabel is. Alle andere reacties zoals mails en telefoongesprekken komen indirect ook op de site, maar kosten kosten tijd en aandacht en dus meer geld. De wiki is veruit het snelst en goedkoopst.

De klant kan elke weergave naar behoefte laten uitwerken of meteen gebruiken voor feedback. ZICHT verwerkt alle verzamelde input in een nieuw totaalbeeld of tussenvoorstel. Deze dient als vertrekpunt voor een eventuele tweede tekensessie. Dit patroon herhaalt zich tot de gewenste duidelijkheid is gecreëerd. Als de tekening de gewenste situatie optimaal weergeeft is het tijd deze uit te werken in de passende vormen voor verdere communicatie...