Rijk en arm tegelijk

Het is inmiddels algemeen bekend dat onze samenleving zo is ingericht dat al het geld en al de macht terecht komt bij de top. En dat bedreigt uiteindelijk ons bestaan.

Wie zijn die mensen die alles op alles zetten om rijk te worden en te blijven? Het vergt een bepaalde gedrevenheid om onophoudelijk alles op alles te zetten om bezit te vergaren, kansen te grijpen, obstakels en tegenslag te overwinnen om dt dan in geld om te zetten.

Er is weinig verband tussen rijkdom, macht en geluk. Enkel tot het niveau waar geld en macht helpen om reële behoeften te vervullen, zoals voldoende eten, zekerheid en veiligheid. Dat voldoet niet voor de superrijken. De honger naar steeds meer lijkt te wortelen in iets anders.

https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/nov/22/therapist-super-rich-succession-billionaires

Voor het eerst zie ik het verband tussen de psychopatische karakterstructuur (ik zal het alleen moeten doen, want in deze wereld is het ieder voor zich) en de effecten van deze levensovertuiging op de maatschappij. Als je aan de top gekomen bent door in je eentje van alles en iedereen te winnen, dan lijken de feiten je paradigma te bewijzen. En dus is een wereld waarin de winnaars iedereen regeren uiteraard de beste. Zeker als jij aan de top zit. Peter Thiel is een mooi recent voorbeeld hiervan.

Dit newstatesman artikel laat zien tot welk ideaal dit leidt: Nieuw feudalisme. Terug naar de dictatuur van de elite. Maar dat leidt helaas niet tot een gelukkige samenleving. Veel materieel supperrijken hebben prychologisch een arm en miserabel bestaan. Zegt deze psycholoog hier: “Many billionaires I work with have trust issues, lack a sense of purpose and struggle with shame, guilt and fear”

Vele falende samenlevingen hebben tijdig hun structuur kunnen aanpassen. Volgens dit boek althans. Gelukkig is er hoop.

Published by Harry van der Velde

I am on the never ending quest of developing consciousness. I like to see it. Made it my profession to sketch out my current understanding. Working as a Visual Thinker and Graphic Facilitator, preferably where it adds the most value. Complex and wicked challenges are the most interesting.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: